ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 28/09/2565

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: หลานหลวง
ชื่อบัญชี: หลานหลวงสมุนไพร
หมายเลขบัญชี: 7591016169

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย
สาขา: สะพานขาว
ชื่อบัญชี: หลานหลวงสมุนไพร
หมายเลขบัญชี: 0216057450

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

Flash express [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 5

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 1,000 ค่าจัดส่ง (฿) 55.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000ค่าจัดส่ง (฿) 65.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 75.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 85.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 95.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 95.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 2 วัน