ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 22/05/2562

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: หลานหลวง
ชื่อบัญชี: หลานหลวงสมุนไพร
หมายเลขบัญชี: 7591016169

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย
สาขา: สะพานขาว
ชื่อบัญชี: หลานหลวงสมุนไพร
หมายเลขบัญชี: 0216057450

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

EMS [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 7,000

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 1,000 ค่าจัดส่ง (฿) 90.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000 ค่าจัดส่ง (฿) 130.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000 ค่าจัดส่ง (฿) 170.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000 ค่าจัดส่ง (฿) 210.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000 ค่าจัดส่ง (฿) 250.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000 ค่าจัดส่ง (฿) 290.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000 ค่าจัดส่ง (฿) 330.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 7,000 ค่าจัดส่ง (฿) 370.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 7 วัน