แผนที่และที่ตั้ง

หลานหลวงสมุนไพร

เลขที่ 242-244 ถ.หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 02-2810690, 02-2823609, 02-2819259 To. 115, 117

แฟกซ์ 02-2818424

Email: servicellherb@gmail.com

เปิดวันจันทร์ – วันเสาร์

เปิด 8.30 น. – 17.00 น.

image012a